Z-Shaped Pentaleno-Acene Dimers with High Stability and Small Band Gap

Gaole Dai, Jingjing Chang, Jie Luo, Shaoqiang Dong, Naoki Aratani, Bin Zheng, Kuo-Wei Huang, Hiroko Yamada, Chunyan Chi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

41 Scopus citations

Search results