Ultra-fast annealing manipulated spinodal nano-decomposition in Mn-implanted Ge

Chaoming Liu, René Hübner, Yufang Xie, Mao Wang, C Xu, Zenan Jiang, Ye Yuan, Xingji Li, Jianqun Yang, Ling-wei Li, Eugen Weschke, Slawomir Prucnal, Manfred Helm, Shengqiang Zhou

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Ultra-fast annealing manipulated spinodal nano-decomposition in Mn-implanted Ge'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences