Thielavins W–Z7, New Antifouling Thielavins from the Marine-Derived Fungus Thielavia sp. UST030930-004

Zhuang Han, Yong-Xin Li, Ling-Li Liu, Liang Lu, Xianrong Guo, Xixiang Zhang, Xiao-Yong Zhang, Shu-Hua Qi, Ying Xu, Pei-Yuan Qian

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Thielavins W–Z7, New Antifouling Thielavins from the Marine-Derived Fungus Thielavia sp. UST030930-004'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences