Tailor-Made Microporous Metal-Organic Frameworks for the Full Separation of Propane from Propylene Through Selective Size Exclusion

Hao Wang, Xinglong Dong, Valentina Colombo, Qining Wang, Yanyao Liu, Wei Liu, Xin-Long Wang, Xiao-Ying Huang, Davide M. Proserpio, Angelo Sironi, Yu Han, Jing Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

107 Scopus citations

Search results