Mixed matrix membranes containing well-designed composite microcapsules for CO2 separation

Bin Zhu, Jindun Liu, Shaofei Wang, Jingtao Wang, Min Liu, Zhikun Yan, Feng Shi, Jiahao Li, Yifan Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Mixed matrix membranes containing well-designed composite microcapsules for CO2 separation'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy