MiR-196a exerts its oncogenic effect in glioblastoma multiforme by inhibition of IκBα both in vitro and in vivo

Guang Yang, Dayong Han, Xin Chen, Daming Zhang, Lu Wang, Chen Shi, Weiguang Zhang, Chenguang Li, Xiaofeng Chen, Huailei Liu, Dongzhi Zhang, Jianhao Kang, Fei Peng, Ziyi Liu, Jiping Qi, Xin Gao, Jing Ai, Changbin Shi, Shiguang Zhao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

40 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'MiR-196a exerts its oncogenic effect in glioblastoma multiforme by inhibition of IκBα both in vitro and in vivo'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences