Liquid-FEP-based U-tube triboelectric nanogenerator for harvesting water-wave energy

Lun Pan, Jiyu Wang, Peihong Wang, Ruijie Gao, Yi-Cheng Wang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou, Zhong Lin Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

50 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Liquid-FEP-based U-tube triboelectric nanogenerator for harvesting water-wave energy'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy