Giant ferroelectric resistance switching controlled by a modulatory terminal for low-power neuromorphic in-memory computing

Fei Xue, Xin He, Zhenyu Wang, Jose Ramon Duran Retamal, Zheng Chai, Lingling Jing, Chenhui Zhang, Hui Fang, Yang Chai, Tao Jiang, Weidong Zhang, Husam N. Alshareef, Zhigang Ji, Lain-Jong Li, Jr-Hau He, Xixiang Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Giant ferroelectric resistance switching controlled by a modulatory terminal for low-power neuromorphic in-memory computing'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy