Full-intensity waveform inversion

Yike Liu, Bin He, Huiyi Lu, Zhendong Zhang, Xiao-Bi Xie, Yingcai Zheng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Full-intensity waveform inversion'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences