Evola: Ortholog database of all human genes in H-InvDB with manual curation of phylogenetic trees

Akihiro Matsuya, Ryuichi Sakate*, Yoshihiro Kawahara, Kanako O. Koyanagi, Yoshiharu Sato, Yasuyuki Fujii, Chisato Yamasaki, Takuya Habara, Hajime Nakaoka, Fusano Todokoro, Kaori Yamaguchi, Toshinori Endo, Satoshi Oota, Wojciech Makalowski, Kazuho Ikeo, Yoshiyuki Suzuki, Kousuke Hanada, Katsuyuki Hashimoto, Momoki Hirai, Hisakazu IwamaNaruya Saitou, Aiko T. Hiraki, Lihua Jin, Yayoi Kaneko, Masako Kanno, Katsuhiko Murakami, Akiko Ogura Noda, Naomi Saichi, Ryoko Sanbonmatsu, Mami Suzuki, Jun Ichi Takeda, Masayuki Tanaka, Takashi Gojobori, Tadashi Imanishi, Takeshi Itoh

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

31 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Evola: Ortholog database of all human genes in H-InvDB with manual curation of phylogenetic trees'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences