DFT insights into hydrogen activation on the doping Ni2P surfaces under the hydrodesulfurization condition

Gang Wang, Yu Shi, Jinlin Mei, Chengkun Xiao, Di Hu, Kebin Chi, Shanbin Gao, Aijun Duan, Peng Zheng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'DFT insights into hydrogen activation on the doping Ni2P surfaces under the hydrodesulfurization condition'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy