Anisotropic modulation of magnetic properties and the memory effect in a wide-band (011)-Pr0.7Sr0.3MnO3/PMN-PT heterostructure

Ying-Ying Zhao, Jing Wang, Hao Kuang, Feng-Xia Hu, Yao Liu, Rong-Rong Wu, Xixiang Zhang, Ji-Rong Sun, Bao-Gen Shen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Anisotropic modulation of magnetic properties and the memory effect in a wide-band (011)-Pr0.7Sr0.3MnO3/PMN-PT heterostructure'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences