A simple solution-phase approach to synthesize high quality ternary AgInSe2 and band gap tunable quaternary AgIn(S1-xSe x)2 nanocrystals

Tianyu Bai, Chunguang Li, Feifei Li, Lan Zhao, Zhaorui Wang, He Huang, Cailing Chen, Yu Han, Zhan Shi, Shouhua Feng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

29 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'A simple solution-phase approach to synthesize high quality ternary AgInSe2 and band gap tunable quaternary AgIn(S1-xSe x)2 nanocrystals'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences