3D Hierarchical ZnIn2S4 Nanosheets with Rich Zn Vacancies Boosting Photocatalytic CO2 Reduction

Yiqiang He, Heng Rao, Kepeng Song, Jixin Li, Ying Yu, Yue Lou, Chunguang Li, Yu Han, Zhan Shi, Shouhua Feng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

41 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of '3D Hierarchical ZnIn2S4 Nanosheets with Rich Zn Vacancies Boosting Photocatalytic CO2 Reduction'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy