150 nm × 200 nm Cross-Point Hexagonal Boron Nitride-Based Memristors

Bin Yuan, Xianhu Liang, Liubiao Zhong, Yuanyuan Shi, Felix Palumbo, Shaochuan Chen, Fei Hui, Xu Jing, Marco A. Villena, Lin Jiang, Mario Lanza

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of '150 nm × 200 nm Cross-Point Hexagonal Boron Nitride-Based Memristors'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds