CCDC 928610: Experimental Crystal Structure Determination : catena-[(mu~5~-Biphenyl-2,4,4',6-tetracarboxylato)-tetrakis(N,N-dimethylacetamide-O)-di-lead(ii)]

 • Xin-Hua Lou (Creator)
 • Chen Xu (Creator)
 • Hong-Mei Li (Creator)
 • Zhi-Qiang Wang (Creator)
 • Hui Guo (Creator)
 • Dongxu Xue (Creator)
 • Xin-Hua Lou (Creator)
 • Chen Xu (Creator)
 • Hong-Mei Li (Creator)
 • Zhi-Qiang Wang (Creator)
 • Hui Guo (Creator)

Dataset

Search results