CCDC 1421054: Experimental Crystal Structure Determination : catena-[(mu-5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)isophthalato)-copper N,N-dimethylformamide solvate sesquihydrate]

 • Zizhu Yao (Creator)
 • Zhangjing Zhang (Creator)
 • Lizhen Liu (Creator)
 • Ziyin Li (Creator)
 • Wei Zhou (Creator)
 • Yunfeng Zhao (Creator)
 • Yu Han (Creator)
 • Banglin Chen (Creator)
 • Rajamani Krishna (Creator)
 • Shengchang Xiang (Creator)
 • Zizhu Yao (Creator)
 • Zhangjing Zhang (Creator)
 • Lizhen Liu (Creator)
 • Ziyin Li (Creator)
 • Banglin Chen (Creator)
 • Rajamani Krishna (Creator)
 • Shengchang Xiang (Creator)

Dataset

Search results