CCDC 1029960: Experimental Crystal Structure Determination : catena-[triethylammonium (mu-1,3,5-benzenetricarboxylato)-cobalt(ii) monohydrate]

 • Hai-Sheng Lu (Creator)
 • Linlu Bai (Creator)
 • Wei Wei Xiong (Creator)
 • Peizhou Li (Creator)
 • Junfeng Ding (Creator)
 • Guodong Zhang (Creator)
 • Tao Wu (Creator)
 • Yanli Zhao (Creator)
 • Jong-Min Lee (Creator)
 • Yanhui Yang (Creator)
 • Baoyou Geng (Creator)
 • Qichun Zhang (Creator)
 • Hai-Sheng Lu (Creator)
 • Linlu Bai (Creator)
 • Wei Wei Xiong (Creator)
 • Peizhou Li (Creator)
 • Guodong Zhang (Creator)
 • Yanli Zhao (Creator)
 • Jong-Min Lee (Creator)
 • Yanhui Yang (Creator)
 • Baoyou Geng (Creator)
 • Qichun Zhang (Creator)

Dataset

Search results